پشه هایی که از پالتو چرم زنانه تغذیه می کنند !!!

پوشیدن یک پالتو بلند بسیار مشکل‌تر است، زیرا چک کت وجود ندارد، هزینه اضافی است یا برای نگهداری مانتوهای بلند مناسب نیست.

من، برای مثال، حوصله ندارم پالتوی موی شترم را ببندم و آن را در یکی از این کمدها فرو کنم.

تا زمانی که پالتو چرم زنانه تبریز از جامعه به طور کلی ناپدید شدند، به دلیل فروش ضعیف، همراه با هزینه اضافی مورد نیاز برای ساخت آنها، از فروشگاه ها نیز ناپدید شدند.

کاهش در دسترس بودن چرخه معیوبی را ایجاد کرد که در آن مردان مانتوهای بلند نمی‌خریدند زیرا یافتن آنها سخت‌تر بود.

پیدا کردن آنها سخت تر بود زیرا تولیدکنندگان آنها را نمی ساختند و جوراب نمی کردند، و آنها را نمی ساختند و جوراب نمی کردند زیرا مردان آنها را نمی خریدند.

پالتو

به عنوان مثال بارز این موضوع، مانتوهای شب را در نظر بگیرید، که زمانی جزء اجباری مجموعه های بلک کراوات و کراوات سفید در هوای سرد بودند.

اگرچه امروزه یافتن آنها تقریبا غیرممکن است و باید یا به صورت سفارشی ساخته شوند یا به صورت دست دوم پیدا شوند، جایی که رافائل خود را پیدا کرد.

فکر می‌کنم این یکی از چیزهای خوب در مورد از مد افتادن مانتوهای بلند است، گزینه‌های بسیار بیشتری در فروشگاه‌های صرفه‌جویی برای ما.

با تمام این اوصاف، عوامل متعددی وجود دارد که به نظر می‌رسد امروزه مانع پوشیدن مانتوهای بلند می‌شود، که نشان می‌دهد اگر مایل به غلبه بر همه این موانع و پوشیدن آن‌ها باشیم، چقدر عالی هستند.

بنابراین، بیایید با بیان اینکه چرا ما هنوز مانتوهای بلند را دوست داریم، یک نکته مثبت را به پایان برسانیم.

در نهایت، هیچ چیز به گرم نگه داشتن بدن و عایق بودن بدن شما کمک نمی کند مانند یک کت بلند و سنگین وزن که پاهای شما را در صورت ترکیب با سایر لوازم کلاسیک مانند روسری و دستکش می پوشاند.

بنابراین، حتی اگر اتوبوس من در یک صبح یخبندان فوریه در مینیاپولیس دیر شود، می‌توانم در رفت‌وآمدهایم گرم و برشته بمانم، و این که عالی به نظر می‌رسم هم ضرری ندارد.